Uniwersalnie panujące przeświadczenie, że świat stał się jedną, wielką wioską ma swe racjonalne uzasadnienie. Świat globalizuje się nie wyłącznie w płaszczyźnie ekonomicznej, ale również, a może przede wszystkim w dziedzinie kultury i oświaty. System wymiany oszczędnej i kulturowej to nie nowatorstwo czasów współczesnych. Już w średniowieczu, czy nawet w starożytności takowe wymiany istniały i były